Chồng Choáng Trước Lý Do Vợ Cho Giúp Việc Nghỉ'Maggie Flynn đã từng làm ở nhà tôi một tháng. Cô ấy có khả năng nấu nướng tuyệt vời nhưng đáng tiếc là tôi không có khả năng thuê cô ấy lâu hơn'.

Người chồng thấy thế ngạc nhiên hỏi:

- Sao em lại nói thế? Anh thấy tiền thuê cô ấy có đáng là bao đâu.

Người vợ thở dài:

- Đúng là thế! Nhưng mà tiền bát đĩa vỡ trong tháng vừa rồi gấp đôi tiền lương của cô ấy.

- !!!